Во Нашето училиште активно можете да партиципирате во бројните слободни воншколски активност и да се зачлените во одредена секција. За повеќе информации обратете се кај професорите , раководителите на секциите при СОЗШУ Ѓорче Петров - Кавадарци

Повеќе...