• лозаро - винарски техничар
  • техничар за фармерско производство
  • техничар за агроменаџмент
  • градинар - цвеќар

лозаро - винарски техничар

струка: земјоделско ветеринарна

образовен профил: лозаро - винарски техничар

времетраење на образованието: 4 години

техничар за фармерско производство

струка: земјоделско ветеринарна

образовен профил: техничар за фармерско производство

времетраење на образованието: 4 години

техничар за агроменаџмент

струка: земјоделско ветеринарна

образовен профил: техничар за агроменаџмент

 

времетраење на образованието: 4 години

градинар - цвеќар

струка: земјоделско ветеринарна

образовен профил: градинар цвеќар

 

времетраење на образованието: 3 години