Одлука и завршна пресметка на СОЗШУ Ѓорче Петров - Кавадарци за 2022год.

одлуката за усвојување на завршната пресметка и завршната пресметка можете да ги превземете на линковите подолу

Доколку сакате да го превземете документот во .pdf формат можете да го направите тоа со кликање на линкот

ПРЕВЗЕМАЊЕ - завршна пресметка 2022

ПРЕВЗЕМАЊЕ - одлука завршна пресметка 2022