преглед и превземање на објавена Завршна пресметка за 2019год.

Доколку сакате да го превземете документот во .pdf формат можете да го направите тоа со кликање на линкот

ПРЕВЗЕМАЊЕ-завршна пресметка 2019